© Auto-Advies J.Speksnijder....................webdesign JSDesign

 

 

E-MAIL

Disclaimer

 

Autoadviezen.nl

De informatiesite voor APK2 keurmeesters

 

Belangrijkste wijzigingen per 1 Januari 2014 .

(V - 2) klik hier voor de print/download versie

 

Tab 0 Algemeen

4. Keuringsplichtige voertuigen

Bij één jaar na DET keuringsplichtig, toegevoegd: OV auto's .
Toegevoegd dat OV auto's met een DET vóór 1-1-1960 toch ieder jaar gekeurd moeten worden.
Door het hele APK Boek, “ kentekencard ” toegevoegd waar “kentekenbewijs deel 1/1a” staat.

9.3 Voertuigen met een AA-kenteken. (toegevoegd)

Voertuigen met een AA-kenteken zijn niet opgenomen in het kentekenregister en kunnen ook niet op de normale wijze worden afgemeld. Deze voertuigen moeten telefonisch worden afgemeld bij het APK Centrum Nederland (ACN), tel 0900-9739.

 

10. Registreren Tellerstanden.

Vanaf 1 januari 2014 is het strafbaar de tellerstand terug te draaien of daarmee te adverteren(alle handelingen die ertoe leiden dat km stand niet overeenstemt met werkelijk aantal door voertuig gereden km). Daarnaast wordt het verplicht de tellerstand te registreren. Voor u als APK erkend bedrijf gelden vanaf 1 januari 2014 de volgende wettelijk verplichte registratiemomenten.

 

APK 2 (Voertuigen t/m 3500 kg)

Voor APK 2 is er een wettelijke verplichting voor het opvoeren van een tellerstand in het tellerstandregister bij een melding APK en bij reparatie, onderhoud en vervanging van banden voor een bedrag van € 150,- (incl. btw) of hoger (ROB melding).

 

Combinatiemelding APK en ROB (Reparatie Onderhoud en Banden)

Indien ten behoeve van een APK keuring ook een reparatie uitgevoerd wordt voor een bedrag van € 150,- (incl. btw) of hoger, volstaat alleen de APK melding.

 

Separate ROB (Reparatie Onderhoud en Banden)

Het registreren van een tellerstand naar aanleiding van een reparatie, onderhoud of vervanging van banden, is alleen verplicht voor APK 2. Deze registratie kan op de volgende manieren plaatsvinden:

•  Geautomatiseerd via een werkplaats managementsysteem.

•  Rechtstreeks bij het online loket van de RDW bij de dienst tellerstanden.

 

Tab 2 Invulinstructie APK rapport

 

Correctie tellerstand in het tellerstandregister

Als er een foutieve tellerstand is opgevoerd, moet deze in het tellerstandregister worden gewijzigd. Het is alleen mogelijk de laatste door u opgevoerde tellerstand te wijzigen.

Het wijzigen van de tellerstand kunt u rechtstreeks bij het online loket van de RDW bij de dienst tellerstanden.

 

Correctie tellerstand APK rapport

Een correctie van de tellerstand op het APK rapport is alleen mogelijk als het voertuig opnieuw wordt afgemeld . Indien beide gecorrigeerd moeten worden, moet eerst contact opgenomen worden met het APK Centrum Nederland. De volgende acties moeten dan worden uitgevoerd:

•  Corigeren tellerstand register

•  Afmelden voertuig met juiste tellerstand.

 

E-mail service m.b.t. tellerstand

Indien u een fout maakt bij het opvoeren van de tellerstand en dit leidt tot een onlogische tellerstand in het register, zal de RDW u, indien zij in het bezit is van uw e-mailadres, een mail sturen en u erop attenderen dat er mogelijk een fout gemaakt is met het opvoeren van de tellerstand. U kunt dan achteraf nog de door u opgevoerde tellerstand wijzigen.

Als na de door u opgevoerde tellerstand al een andere tellerstand is opgevoerd, kunt u door middel van een correctieformulier een correctieverzoek voor de onjuiste tellerstand indienen bij de RDW, unit VRD. Het correctieformulier vindt u op de website van de RDW.

 

AC5
Alleen nog gebruiken voor onderdelen van het remsysteem die aan slijtage onderhevig zijn en op korte termijn aan vervanging toe zijn. Dus niet meer voor remleidingen of remslangen.

 

Tab 3 Keuringseisen

Artikel 5.2/3.10a lid 4. CNG Installatie.
De vervaldatum van goedkeuring (ijk-datum), is geen controlepunt meer tijdens de APK.

Artikel 5.2.11 lid 10. Geluid en Milieu.
EOBD controle alleen voor personenauto's i.g.g. ná 31.12.2005 t/m 3500 kg . Dus zwaarder dan 3500 kg dan moet je CO-, 4-Gas-, of Roetmeten i.p.v. EOBD.

Artikel 5.3.39 lid 1. Remvertraging parkeerrem
Toegevoegd dat de parkeerrem op een niet hefbare as moet zitten.

Artikel 5.2/3.57 lid 1v. Toegestane lichten
Toegevoegd dat er op een voertuig één manoeuvreerlicht aan elke zijkant van het voertuig mag zitten (kleur wit).

Artikel 5.2.73 t/m 5.2.79. Aanvullende eisen Taxi's.
Het woord “ bijlage ” is vervangen door “ goedkeuringsdocument ”.

Zolang er in het kentekenregister onder “bijzonderheden” nog staat: “Taxi, zie bijlage”, i.p.v. “Taxi, zie goedkeuringsdocument”, hoeft er op de aanwezigheid van dit document en de speciale Taxi eisen , niet gecontroleerd te worden.

 

Tab 4 Aanvullende permanente eisen

Artikel 2 lid c.
Het woord “brandstof” is gewijzigd in “hoofdbrandstof”.
Bij gecombineerde brandstoffen, bv E/B, is de eerste letter (E) de hoofdbrandstof.

Artikel 15, 25 en Annex 2 (roestschade aan een volledig dragend chassis)
De trekinrichting van een middenasaanhangwagen toegevoegd.
De maximum toegestane dikte afname hiervan is 20%.

 

Informatie over het examen APK-bevoegdheidsverlenging per 1-1-2014!

 

Praktijk: 28 vragen beschikbare tijd: 60 minuten.

Theorie 72 vragen beschikbare tijd: 90 minuten.

 

Onderwerpen

Totaal aantal vragen, praktijk en theorie

 

 

Remmen

20 (minstens 14 goed beantwoorden)

Onderstel

20 (minstens 14 goed beantwoorden)

Carrosserie

20 (minstens 14 goed beantwoorden)

Verlichting

20 (minstens 14 goed beantwoorden)

Aandrijflijn

20 (minstens 14 goed beantwoorden)

 

 

 

Voor de meest actuele wijzigingen volg ons via TWITTER https://twitter.com/autoadviezen

 

Aan dit informatieblad kunnen geen rechten worden ontleend.

 

klik hier voor de print/download versie

..........aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend ..........