© Auto-Advies J.Speksnijder....................webdesign JSDesign

 

 

E-MAIL

Disclaimer

 

Autoadviezen.nl

De informatiesite voor APK2 keurmeesters

 

Belangrijkste wijzigingen per 1 April 2017 .

Tab 0 Algemeen

Oldtimer Ambulances van vóór 1-1-1960 hoeven niet meer APK gekeurd te worden.

Alcoholslot
Hoe je moet omgaan met de overbruggingsfunctie van dit systeem tijdens de APK staat nu alleen nog beschreven achter Tab 5 in Artikel 24a.

Persoonlijke Keurmeesterinformatie . (blz. 8)
Toegevoegd waar en hoe deze gegevens zijn in te zien en te wijzigen.

 

Tab 2 Invulinstructie APK-Rapport

De APK-Rapporten zijn aangepast en er staat nu een “ Voertuigcategorie ” op en er staan “ Geharmoniseerde Unie-codes ” op het rapport. Hierdoor zijn gegevens op het APK-rapport te herleiden ongeacht de taal van de EU lidstaat.

Voertuigcategorie Dit geeft aan tot welke groep voertuigen het voertuig is toegelaten. (EU richtlijn)

Geharmaniseerde Uni-Codes
De unicodering is een internationale standaard voor coderingen m.b.t. gegevens. Staat bv achter
Kenteken (A) , Merk (D.1) en Type (D.3) op het APK-Rapport.

Keuringsaspectenlijst

De “coderingslijst reparatie- of afkeurpunten” vervalt per 1 april 2017. Hiervoor komt de “keuringsaspectenlijst” in de plaats. Deze lijst is uitgebreid en aangepast naar Europese coderingen. De benodigde opmerking, reparatieadvies-, advies-, reparatie- of afkeurpunt selecteert u in de keuringsaspectenlijst, beschikbaar via uw Provider of Webdirect in het afmeldscherm. Raadplegen van de keuringsaspectenlijst is ook mogelijk op www.rdw.nl/apkregelgeving.

 

Tab 6 en Tab 7 Cusumsysteem voor de Erkenninghouder en voor de Keurmeester

Cusumsysteem is in het geheel aangepast en kent een totaal andere Startwaarde, je begint niet meer met 0 punten maar met 3 punten.

De gradaties van de missers zijn ook aangepast, de laagste gradaties zijn iets minder strafpunten waard geworden maar de drie hogere gradaties leveren méér strafpunten op dan voorheen.

Wanneer tijdens een steekproef een misser wordt geconstateerd dan krijg je GEEN bonuspunten meer. Als er GEEN misser wordt geconstateerd dan krijg je 0,4 bonuspunt

De cusumklassen zijn vervallen, de cusumstanden lopen voortaan van:

•  van 0 tot 10 bij de keurmeester ;

•  van 0 tot 12 bij de erkenninghouder ;

•  Na het behalen van de bevoegdheidsverlenging vervalt het toekennen van de startwaarde ‘0', U blijft nu dezelfde cusumstand houden zoals die was vóór de bevoegdheidsverlenging;

Melding kritieke cusumstand

Als erkenninghouder krijgt u een melding in de meldapplicatie, wanneer de cusumstand voor uw bedrijf boven een kritieke waarde komt. Keurmeesters kunnen een waarschuwing per mail krijgen. Keurmeesters kunnen zich aanmelden voor de mailservice door een e-mailadres door te geven via hun persoonlijke informatieomgeving: keurmeesterinformatie.

 

 

klik hier om bovenstaande tekst te printen of te downloaden

..........aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend ..........