© Auto-Advies J.Speksnijder....................webdesign JSDesign

 

 

E-MAIL

Disclaimer

 

Autoadviezen.nl

De informatiesite voor APK2 keurmeesters

 

klik hier voor de print / download versie

Belangrijkste wijzigingen per 1 April 2015 V2.0

Vóór tab 1. Algemeen

7. Uitvoering keuringsvoorschriften

 

11. Digitale afhandeling steekproef

•  Steekproefcontroleur verwerkt het resultaat digitaal in het RDW systeem, dus papierloos. Cusumstand is dus altijd actueel.

•  Erkenninghouders kunnen het steekproefcontrolerapport raadplegen en printen via APK-webdirect. U bent zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van een afdruk voor de klant.

•  Opvragen en printen van het steekproefcontrolerapport kan via de volgende link.

•  www.rdw.nl tabblad Zakelijk – APK-webdirect – KeuringsInstantie – steekproefcontrolerapport . U kunt de rapporten 2 jaar raadplegen.

 

12. Website met APK-Regelgeving

•  RDW biedt de regelgeving digitaal aan via de website www.rdw.nl/apkregelgeving . Op de website wordt bij een aantal eisen een toelichting gegeven . Een toelichting is het standpunt dat door de RDW is ingenomen.

 

Tab 2. Invulinstructie APK Rapport

Toelichting op reparatieadvies-, advies-, reparatie-, afkeurpunt of opmerking

•  Bij elk opgegeven reparatieadvies-, advies-, reparatie-, afkeurpunt of opmerking in het meldscherm kan een toelichting gegeven worden. De toelichting is een vrije tekst van maximaal 30 tekens en dient als extra uitleg voor de voertuigeigenaar.

•  Bij het afkeurpunt O06 is een omschrijving waarom een keuringsaspect niet beoordeeld kan worden verplicht .

 

Schrijven op keuringsrapport

Het is niet toegestaan om op het keuringsrapport te schrijven, onder ‘reparatieadvies-, advies-, reparatie- of afkeurpunt en nadere uitleg' tenzij ;

•  De steekproef door de RDW is afgezegd.

U noteert: “afgezegd om –tijdstip- door – naam RDW medewerker” en dit wordt ondertekend door de APK keurmeester,

•  De RDW-medewerker een notitie noodzakelijk acht in het kader van de steekproef.

•  Het is vanaf 1-4-2015 dus niet meer toegestaan om een korte toelichting op de vermelde adviespunten op het rapport te schrijven .

 

Tab 4. Aanvullende permanente eisen

Artikel 42. Koolmonoxidegehalte en lambdawaarde bij verhoogd toerental (lid 4)

Bij Personenauto's i.g.g. tussen 31-12-1992 en 1-1-1998, die op LPG lopen, hoeft geen viergasmeting meer uitgevoerd te worden.

 

Tab 5. Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK

Afhankelijk van het resultaat van de heroriëntatie toets, wordt de bevoegdheid voertuigen aan een keuring te onderwerpen met twee jaar verlengd of niet verlengd . De verlenging met 2 maanden is komen te vervallen.

 

Raadpleegscherm

In het raadpleegscherm worden enkele gegevens toegevoegd en enkele verwijderd.

Toegevoegd:

•  Geluidsniveau. (personen-, bedrijfsauto's en driewielige motorrijtuigen)

•  Toerental. (personen-, bedrijfsauto's en driewielige motorrijtuigen)

•  Breedte. (bedrijfsauto's)

Verwijderd:

•  Gasinstallatie, hierdoor wordt de term G2 en G3 ook niet meer getoond.

klik hier voor de print / download versie

 

Aan dit informatieblad kunnen geen rechten worden ontleend -------------- © Auto-Advies J.Speksnijder

..........aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend ..........