© Auto-Advies J.Speksnijder....................webdesign JSDesign

 

 

E-MAIL

Disclaimer

 

Autoadviezen.nl

De informatiesite voor APK2 keurmeesters

 

Wijzigingen gaan niet op 1-1-2010 in, zoals eerder vermeld, maar op 1-3-2010.

Omdat Providers de aanpassingen aan de software niet tijdig konden realiseren is besloten de gewijzigde Regelgeving later in te laten gaan.

Dit betekend dat:

Tot 1 Maart 2010 zullen er dus geen wijzigingen zijn. (behalve eisen aan de hefinrichting, zie geheel onderaan dit informatieblad)

 

klik hier voor een printversie van onderstaande tekst (versie 9)

klik hier voor de coderingslijst op één pagina.

Vanaf 1-3-2010 wijzigt de APK Regelgeving op een aantal punten. Hieronder hebben we de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet. Ook worden de codes van de Reparatie- en Afkeurpunten geheel vernieuwd. Het gaat om een 3 pagina's tellende coderingslijst. Zeker in het begin zullen we deze lijst nodig hebben bij het invullen van het keuringsrapport. Wij hebben al deze codes op één pagina gezet. Dit lijkt ons in de praktijk makkelijker dan door 3 pagina's te bladeren. U kunt deze coderingslijst met alle codes downloaden of uitprinten en bij het afmeldstation leggen. klik hier voor de coderingslijst op één pagina.
De RDW zal in de loop van Februari de aanvulling voor de APK Regelgeving boeken aan de erkenninghouders versturen.

 

Belangrijkste wijzigingen per 1 Maart 2010 .

Tab 0 Algemeen

9. Keuringsrapport .
Voor een keuringsrapport zijn er nu 2 mogelijkheden .
•  9.1 Voorbedrukt keuringsrapport.
•  9.2 Afdruk keuringsrapport op blanco papier.

De volgende papieren moeten tenminste 2 jaar , goed geordend bewaard worden.
•  doorslagen van voorbedrukte rapporten.
•  foutief ingevulde en onbruikbare rapporten.
•  doorslag steekproef controle rapport.

Voorbedrukt keuringsrapport.
•  deze mag zowel geprint als beschreven worden.
•  bewaren in goed afgesloten kast, lade of een gelijkwaardige voorziening.
•  bij diefstal moet zo snel mogelijk RDW en de Politie worden gewaarschuwd onder vermelding van de volgnummers van de vermiste rapporten.

• Afdruk keuringsrapport op blanco papier .
•  dit papier moet blanco wit en van het formaat A4 zijn.
•  het is NIET toegestaan op een geprint blanco wit keuringsrapport te schrijven.

met uitzondering van:
•  het ondertekenen van de desbetreffende keurmeester,
•  afzeggen van de steekproef door de RDW,
•  steekproefresultaat door de RDW.

Tab 1 Administratieve procedures

De controle van het kentekenbewijs en de controles tussen het voertuig en het kentekenbewijs, kentekenregister en het kentekenbewijs zijn komen te vervallen . U kunt nu dus een voertuig keuren zonder dat het kentekenbewijs aanwezig is.

Uitgezonderd:
Voertuigen met een bijzonder kenteken: BN, GN, CD of CDJ.
Bij deze voertuigen moet deel 1 of 1a van het kentekenbewijs aanwezig zijn en wordt dit kentekenbewijs gebruikt voor de controle van de gegevens van het voertuig en de controle van de APK-eisen.

Rek art.27
U moet voor u gaat keuren het Kentekenregister raadplegen ten aanzien van:
•  het voor het voertuig opgegeven kenteken.
•  het identificatienummer (chassisnummer)
•  datum eerste toelating.

U mag NIET tot keuren overgaan als:
•  het raadplegen van het Kentekenregister niet mogelijk is (b.v. door een systeemstoring).
•  de bijlage van een Taxi of “OV auto” niet aanwezig is.
•  het raadplegen niet mogelijk is door een onjuiste combinatie van het kenteken en de meldcode.
•  het raadplegen niet mogelijk is omdat de meldcode onbekend is.
•  het identificatienummer niet overeen komt met het kentekenregister
•  de beperkte geldigheidsduur van het kenteken dat vermeld is in het kentekenregister, verstreken is.
•  in het scherm “keuren niet toegestaan, keuren door RDW” komt te staan (u kunt dit voertuig ook nooit afmelden).

Als één of meer gegevens in het Raadpleegscherm ontbreken (leeg veld) dan moet u:
•  contact opnemen met de technische helpdesk van de RDW.
•  de RDW medewerker zal dan aangeven of het voertuig gekeurd mag worden of dat u moet stoppen. U ontvangt per direct een fax of e-mail ter bevestiging van dit antwoord.

Telefonisch contact opnemen met het regiokantoor van de RDW waaronder u valt, en de aanwijzingen van de RDW medewerker opvolgen, als het raadpleegscherm één van de volgende meldingen geeft:
•  Kenteken onbekend.
•  Geen actueel voertuig.

Tab 2 Invulinstructie APK rapport

 Alle in te vullen zaken staan aan de voorzijde van het rapport.

De codes en omschrijvingen die gebruikt moeten worden voor reparatie- of afkeurpunten staan vermeld in de coderingslijst in Bijlage 3 op blz.8 t/m 10.

Goedkeur rapport

 

Invullen op Rapport

Invullen in afm.Scherm

 

 

 

Reparatiepunt

Ja, met code*

Ja, met code

Adviespunt

Ja, alleen aankruisen**

Ja

Reparatie-adviespunt

Ja, alleen aankruisen**

Ja

 

Afkeur rapport

 

Invullen op Rapport

Invullen in afm.Scherm

 

 

 

Afkeurpunt

Ja, met code*

Ja, met code

Reparatiepunt

Ja, met code*

Mag, met code***

Adviespunt

Ja, alleen aankruisen**

Mag***

Reparatie-adviespunt

Ja, alleen aankruisen**

Mag***

* De codes en omschrijvingen uit coderingslijst (Bijlage 3 op blz.8 t/m 10) gebruiken en onder “nadere uitleg reparatie- of afkeurpunt” op het rapport noteren.

** De codes en omschrijvingen uit coderingslijst (Bijlage 3 op blz.8 t/m 10) NIET gebruiken en NIET onder “nadere uitleg reparatie- of afkeurpunt” op het rapport noteren.
Alleen aankruisen dus.

*** Er is een mogelijkheid om dit in het afmeldscherm in te vullen maar is niet verplicht.

 

Het veld “nadere uitleg reparatie- of afkeurpunt”
In deze ruimte moet, buiten de codes en omschrijvingen, een aantekening gemaakt worden als:

 1. Een voertuig op LPG niet op benzine werkt. U noteert:
  “controle 2 e brandstof niet mogelijk 5.*.9”
 2. Niet tot verwijderen van bepaalde onderdelen is overgegaan vanwege het gevaar van beschadigen. U noteert:
  “afgedekte onderdeel niet beoordeeld 5.1b.3”
 3. De steekproef door RDW is afgezegd. U noteert:
  afgezegd om (tijdstip) door (naam RDW medewerker)” en ondertekend door de APK keurmeester.
 4. Als een keuringsaspect niet beoordeeld kan worden (Tab o blz. 7). U noteert:
  “Keuringsaspect niet beoordeeld Algem. 6” OF wanneer van toepassing gebruikt u één van de 5 codes (O01 t/m O05) uit de coderingslijst van bijlage 3 (achter tab 2 blz.10)

 Let op:
U mag alleen op een voorbedrukt keuringsrapport schrijven, op een keuringsrapport op blanco papier mag u de bovenstaande aantekeningen en eventuele afkeur- of reparatiecodes met omschrijving, alleen vanaf het scherm printen .

Vervangende keuringsbewijzen
De voertuigeigenaar kan bij de RDW een vervangend keuringsbewijs aanvragen.
De erkenninghouder kan een vervangend keuringsbewijs afgeven voor voertuigen die onder zijn erkenning zijn afgegeven. ( bij hem zijn afgemeld )
De afgifte van een vervangend keuringsbewijs is alleen toegestaan middels een afdruk uit het register. Dus geen geschreven rapport.

 

Tab 3 Keuringseisen

 Artikel 5.*.1 Overeenstemming voertuig met voertuiggegevens

De controle gebeurt nu alleen nog tussen het voertuig en het kentekenregister . De volgende gegevens moeten overeen komen:
•  kenteken.
•  identificatienummer.
•  brandstof.
•  wielbasis. (bij twijfel meten)
•  aantal cilinders. (bij twijfel controleren, behalve wankelmotor)

Artikel 5.*.27 Banden
Als de fabrikant een montagevoorschrift aangeeft, moet de aangebrachte markering op de band overeenkomen met de draairichting (voorwaarts) en de binnenkant of buitenkant. (inside, outside ).

Artikel 5.*.39 remvertraging parkeerrem
Een elektrisch bediende parkeerrem voldoet aan de vertraging als de parkeerrem bediend wordt en de wielen blokkeren terwijl deze vrij hangen.

Artikel 5.3.51 verplichte lichten en retroreflectoren.
Bedrijfsauto's i.g.g. na 31-12-1997 moeten: 1 achteruitrijlicht hebben. (was al)
Bedrijfsauto's langer dan 6.00 m i.g.g. na 31-12-2012 moeten: 2 achteruitrijlichten hebben.
Bedrijfsauto's i.g.g. na 31-12-2012 moeten zijn voorzien van een 3 e remlicht. Uitgezonderd chassiscabine, trekkers en voertuigen met openlaadbak.

Artikel 5.*.57 toegestane lichten en retroreflectoren
Lid i Voertuigen mogen zijn voorzien van extra achteruitrijlichten. (geen maximaal aantal meer opgegeven.)

Artikel 5.3.57 lid 4
Bij bedrijfsauto's langer dan 6.00 m mogen de extra achteruitrijlichten aan de zijkant van het voertuig zijn gemonteerd. 

Artikel 5*.59a lid 4 mistlampen aan de voorzijde (vervallen)
De eis dat de mistlampen moeten werken als deze aanwezig zijn is komen te vervallen.

Artikel 5.*.64 Verbod van verblindende verlichting
Lid 2 knipperende remlichten ten behoeve van een noodstop signaal zijn toegestaan.
Lid 4 zijmarkeringslichten mogen synchroon met de richtingaanwijzers aan dezelfde kant van het voertuig knipperen.

Roestschadegradatie motorkap of kofferdeksel scharnieren 6E
Eerder was dit alleen van toepassing op de voorzijde van het voertuig maar nu geldt dit ook voor de
motorkap of kofferdeksel aan de achterzijde van het voertuig.

 

Opmerking:
Daar waar in de APK regelgeving nog sprake is van "kentekenbewijs" moet "kentekenregister" worden gelezen.

 

Certificaten van meetmiddelen (CO-tester, Roetmeter, Remtestinrichting enz.)
Vanaf 1 januari 2010 kan een (papieren) keuringscertificaat worden vervangen door registratie.
RDW heeft een digitaal register (RME) aangelegd waarin de certificaten worden opgeslagen. Dit
register vervangt dan ook het papieren certificaat. U kunt dit register vanaf 1 juli 2010 zelf
raadplegen op: www.rdw.nl/digitale_diensten

 

Als laatste willen we u er op wijzen dat vanaf 1-1-2010 voor alle APK2 erkenninghouders geldt dat een:

Hefbrug een minimale hefhoogte van 1.65 m moet hebben.
Inspectieput een minimale diepte van 1.55 m moet hebben.

De Hefbrug moet zijn gecertificeerd en voorzien van een geldige keurmerksticker .
Om de Hefbrug heen moet een vrije ruimte van minimaal 50 cm aanwezig zijn.

 

LET OP ! !

Vanaf 1-3-2010 bent u verplicht de nieuwe APK-Rapporten te gebruiken

 

klik hier voor een printversie van bovenstaande tekst

klik hier voor de coderingslijst op één pagina.

 

Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
Auto Advies J. Speksnijder Versie 10 (27-2-2010)

..........aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend ..........